Nová registrace DOLOPHOS 6

Hnojivo DOLOPHOS 6 je nyní před dokončením registrace a bude opět v létě k dispozici .

Změnou poměru jednotlivých složek bylo splněny přísné české normy na obsahy těžkých kovů Cd, As, Cr a Pb.

I přes klesající ceny fosforu na světových trzích je stále DOLOPHOS 6 nejlevnějším alternativním a snadno dostupným zdrojem vodorozpustného fosforu , navíc bez omezení jako v případě  surových čistírenských kalů.

 

Pálené vápno granulované

Blíží se doba zakládání porostů řepky ozimé .

Pokud nestačíme včas aplikovat klasické vápenaté hmoty je poslední možností jak dodat vápník přímo k rostlině  pálené vápno granulované.

Jeho nespornou předností je velmi rychlý účinek  řádově v týdnech po aplikaci ( křídové vápence  se rozpouštějí  1 rok a déle, klasické vápence až 2 roky ), samořejmě jsou nutné srážky po aplikaci.

Obsahuje přes 90 % CaO ( pro srovnání klasické vápence jen do 50%).

Ideální způsob je naaplikovat pálené vápno klasickým odstředivým rozmetadlem v dávce od 200 do 1000 kg před setím a zapravit kombinací do hloubky do 10 cm.

Aplikací páleného granulovaného vápna – zvýšíme obsah přístupného Ca, zlepšíme povrchovou strukturu půdy , zrychlíme infiltraci vody do půdy zejména po přívalových srážkách, desinfikujeme půdu zejména v případě výskytu nádorovitosti košťálovin ( na rozdíl od klasických vápenců , které desinfekční účinek nemají), jednoduše lze aplikovat odstředivým rozmetadlem do 24 metrů

Termíny agrochemického zkoušení půd

Pokud Vás zajímá , zda u Vás bude UKZUZ provádět agrochemické zkoušení půd,

najdete to  nově na Eagri pod hlavičkou UKZUZ vpravo dole v záložce Registry a aplikace

nebo si zkopírujte  následující odkaz:

http://eagri.cz/public/app/eagriapp/sov/Prehled/PrehledSubjektu.aspx

 

 

Úprava pH postřikové jíchy a tvrdosti vody.

Pokud řešíte úpravu pH , máme několik řešení a způsobů . Volejte!!!!

Obsahy těžkých kovů ve vápencích jsou v normě

V rubrice Vápence najdete aktualizované obsahy těžkých kovů ve vlhčeném vápenci.

Jak působí vápenatá hnojiva

Na trhu se v poslední době vyrojilo velké množství nabídek na křídové vápence. Dodavatelé těchto hnojiv velmi často slibují zázračné účinky při nízkých dávkách těchto hnojiv. Porovnání rozpustnosti jednotlivých vápenatých hmot najdete v rubrice hnojiva a pesticidy-vápenatá a organická hnojiva : ‎

http://znzpelhrimov.cz/hnojiva-a-pesticidy/vapenata-a-organicka-hnojiva/

 

Úprava postřikové jíchy

Nově zařazujeme do nabídky kyselinu citrónovou pro úpravu postřikové jíchy.

PF 2019

PF 2019

Granulované vápno proti půdnímu škraloupu

Vápník je živinou , která se velmi snadno vyplavuje z půdního profilu do podorničí.

Můžou za to jednak dešťové srážky, jednak odběr kořeny ale také velmi často aplikace hnojiv s rychle rozložitelným dusíkem jako kejda a digestát.

Nejvíc chybí v horním profilu půd 2-3 cm. Velmi častým projevem  obzvláště v letošním roce je tvorba krusty na povrchu půdy.

Jednou z mála možností jak rychle preventivně předejít vzniku půdního škraloupu je použití granulovaného vápna s vysokou reaktivitou aplikací na povrch půdy před setím, před vzejitím nebo do vzrostlého porostu řepky, pšenice nebo ječmene.

Granulované křídové vápence i přes udávanou vysokou reaktivitu mají pozvolnější rozpustnost a pro tyto účely jsou nevhodné!!!

 

 

 

Nový inhibitor nitrifikace

V roce 2016 vláda schválila novelu č. 235/2016 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu.

V této novele se významně rozšířila možnost využití právě inhibitorů nitrifikace.

Možnost aplikovat hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem v podzimním období pro následné jarní plodiny je nyní možná pouze spolu s inhibitorem nitrifikace!!!

Na trhu jsou 3 komerční přípravky .

Bližší informace o novém inhibitoru po telefonu.