Nové hnojivo se sírou UREAS 30 – 15

Novinkou na trhu je hnojivo , které se vyrábí ze síranu amonného a močoviny a nabízíme ho pod názvem UREAS 30 – 15.

Obsahuje 30 % dusíku (z toho 15 % močovinového a 15 % amonného) a 15 % síry jako S.

Balení BIG BAG 0,5 tuny

UREAS

 

Hnojiva a pesticidy
Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz

Granulované vápno s MgO

Nový druh granulovaného páleného vápna!

Díky speciálnímu způsobu granulace za sucha z velmi jemně mletého pravého vápna (0,045 – 0,09 mm) se podařilo vytvořit pevné granule obalené vápenným hydrátem, které lze aplikovat i do vzešlého suchého porostu a na povrch půdy bez nebezpečí popálení a následné karbonatace.  Obsahuje  73 % CaO a 17 % MgO (2 x více než u křídových vápenců) a zároveň má nejvyšší reaktivitu ze všech vápenatých hmotNa povrchu půdy se rozpouští  během několika minut. Velmi rychle zlepšuje povrchovou struktutru půdy ( do 2 – 4 týdnů) a zároveň dodává do půdy přístupný vápník jako živinu. Těmito vlastnostmi a hlavně rychlostí účinku předčí křídové vápence! Díky vysokému obsahu CaO a MgO vám stačí poloviční množství proti křídovým vápencům!  Lze ho použít  do trvalých travních porostů hlavně pro jarní aplikace. Balení BIG BAG 1 tuna nebo 0,6 t.

Grvap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hnojiva a pesticidy
Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz

Vápněte pod jařiny už na podzim!!!

Využijte možnosti pozdně podzimního vápnění půdy!!! Díky velkému objemu srážek od měsíce června se nám intenzivně proplavil vápník v půdním profilu. V současné době je třeba už přemýšlet o zakládání porostů jařin. Zvlášť krátko vegetační jarní plodiny jako je jarní ječmen a mák potřebují vzhledem k rychlému vývoji velmi rychle přístupné živiny a optimální pH. Jarní vápnění před setím není vzhledem k malé rozpustnosti vápenců a vzhledem k častým jarním přísuškům dostatečně účinné a funguje spíše jako vápnění k předplodině. Na podzim aplikované vápence se během následujících zimních měsíců budou pomalu rozpouštět v půdě a na jaře již bude část vápníku jako živina dostupná pro rostliny a zároveň už dojde i k částečné pufraci pH. Z hlediska zpracování doporučujeme mělčí zapravení diskama nebo radličkama. Při podzimních obnovách doporučuji používat směsné vápence z důvodu pozvolnější mineralizace a snížení ztrát živin.

Hnojiva a pesticidy
Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz

Tabulka vývoje cen řepky na burze v € (rok 2013-2020)

Ze dne 2.11.2020

Tabulka vývoje cen řepky na burze v € (rok 2013 – 2020)

Graf řepky

Více zde

Ing. Josef Šmíd
606 633 232
znz.smid@cbox.cz

Fyziologická kyselost hnojiv

Níže v tabulce najdete aktuální porovnání hnojiv se sírou z hlediska fyziologické kyselosti.

Při zohlednění kompenzace fyziologické kyselosti zjistíme, že konečná cena se může výrazně lišit a použití některých hnojiv se může v důsledku dodatečného vápnění prodražit.

Nejlépe vycházejí logicky fyziologicky neutrální hnojiva bez dusíku jako je síran vápenatý, Kieserit a také hnojivo NP 20-20!!!

Síra

 

 

 

 

 

 

 

Hnojiva a pesticidy
Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz

Alternativní zdroje síry

Díky letošnímu vyššímu úhrnu srážek nám opět letos chybí v podpovrchových vrstvách vápník (spolupříčina vzniku krusty na povrchu) síra a také hořčík !!!!!

Hnojiva na bázi síranu amonného (DASA, VARIO S, SAM) v konečném důsledku výrazně okyselují půdu a následná kompenzace vápněním se nám projeví v ceně hnojiva až dodatečně.

Řešením může být použití fyziologicky neutrálních hnojiv na bázi síranu vápenatého nebo síranu hořečnatého

Síran hořečnatý –ESTA Kieserit granulovaný obsahuje 25 % MgO a 20 % S.

Síran vápenatý granulovaný obsahuje 15 % S, 3 % MgO a 31 % CaO

Pod záložkou Speciální hnojiva najdete přehled alternativních forem síry na bázi fyziologicky neutrálně působících sloučenin síranu hořečnatého (Kieserit) a síranu vápenatého.

Hnojiva a pesticidy
Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz

Nezapomínejte na vápnění po deštích

Díky vysokému úhrnu srážek (i přes 300 mm za 2 měsíce) se nám v letošním roce silně vyplavil vápník z kořenového profilu. Už anorganické rozbory rostlin koncem května vykazovaly největší deficity právě u obsahu vápníku v rostlinách. Vápník je třetí makroživina v pořadí největších odběrů plodinami!!! Díky absenci pravidelného vápnění nám chybí vápník i jako důležitá živina nejen jako prvek pufrující.

Roční ztráty vápníku v kilech CaO na ha

Fyziologicky kyselá hnojiva

50 – 250

Mineralizace v půdě

50 – 100

Rozplavení a vznik krusty

50 – 100

Vliv imisních spadů

10 – 30

Odběr plodinami, odvoz sklizní

30 – 80

Vyplavení   vlivem srážek                do 500 mm

100 – 200

                                                         500 -1000 mm                  200 – 250
Roční ztráta vápníku v kg CaO/ha/rok

260 – 870

Udržovací dávka vápence v kg/ha/rok

 500 – 1600 

Hnojiva a pesticidy
Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz

Vlhčený dolomitický vápenec se sírou

Nový vlhčený dolomitický vápenec s ideálním poměrem Ca/Mg.

Obsahuje síru ve formě pomalu rozpustného síranu vápenatého.

Ideální pro zásobní vápnění sírou pod řepky a pšenice.

2 tuny vápence dodají 48 kg síry.

Jemnost mletí: 100 % < 1 mm und 80 % < 0,3 mm
Měrná hmotnost (t/m3) feucht ca.:  1,30

  • 80 % CaCO3
  • 15 % MgCO3
  • > 2,4 % S ve formě sádrovce  (= 6 % SO4 resp. 5 % SO3)
  • 47 % CaO bazický ekvivalent

Hnojiva a pesticidy
Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz

 

Nové listové hnojivo s bórem

Novinkou pro letošní podzim je krystalické listové hnojivo EPSO Bortop určené především do plodin náročných na bór jako je řepka!!!

Obsahuje: 12,6 % MgO, 10 % S a 4 % B!!!

Obsažený bór je v kyselině borité a díky tomu nedochází ke zvyšování pH postřikové jíchy a lze ho velmi snadno kombinovat s pyretroidy.

Při doporučeném dávkování 5 kg na ha  je množství aplikovaného bóru 200 gramů.

Balení 25 kg PE pytel.

Hnojiva a pesticidy
Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz

Vápenec do kejdy, digestátu

DJI_0251 em

DJI_0252 emDJI_0279 emNe nezbláznili jsme se – to je celkem běžný postup aplikace vápenců v sousedním Rakousku a Německu. Ideální je organika s obsahem sušiny > než 5 %. Do nádrže s kejdou nebo digestátem se zapnutým míchadlem se nafouká do 50 kg jemně mletého vápence na m³, tedy obsah cisterny vystačí na 500 m³. Jemnost mletí zaručuje, že vápenec nesedimentuje na dně nádrže. Použitá dávka 20 m³ zajistí v jedné aplikaci cca 450 kg CaO ročně, což odpovídá dávce udržovacího vápnění!!! Zároveň se zlepší využitelnost draslíku a následně se stabilizuje půdní struktura. Společná aplikace s pomalu působícím uhličitanem vápenatým nezpůsobuje ztráty dusíku volatilizací!!! Rychlejší mineralizace urychluje rozpustnost vápence. K dispozici je i vápenec s 2 % síry, který je vhodný na aplikaci na trvalých travních porostech. Poprvé  v Čechách v Dolním Městě u Humpolce!! Aktuální cena je od 950 Kč za tunu.

Zěmědělské využití dronu v praxi. Vyfoťil pro ZNZ Pelhřimov s.r.o.  Jakub Minka – fotografie a video dronem

Hnojiva a pesticidy
Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz