Podzimní aplikace síry do řepky

Blíží se vhodné období pro aplikaci pomalu působící formy síry do řepky.  Nadprůměrně teplé počasí prodlužuje vegetační dobu u řepky a  řepka dále čerpá živiny.

Po vlhčím průběhu podzimu bývá v půdě nízká zásoba přístupné síry. Jedinou dostupnou a levnou formou síry je Kalksul !!!

Kalksul je přírodní  sádrovec . Přírodní sádrovec je 10x rozpustnější ve srovnání s uhličitanovými vápenci. a proto je i rychlejším zdrojem dostupného vápníku než jsou křídové vápence.

Obsah živin je 16% S ,  35% CaO a  3% MgO. Doporučené dávkování do řepky je 250 – 300 kg na ha.

Neobsahuje dusík a lze ho aplikovat i v období zákazu hnojení. Lze ho použít i v ekologickém zemědělství na hnojení travních porostů.

Post Navigation