Výpis příspěvků dle autora: Vlastimil Minka

Maglit opět na trhu

MAGLIT 100 a MAGLIT 100 plus.

Obě hnojiva jsou vyráběna z hořečnatých strusek a mají řádnou českou registraci.

Obsahují  od 5 do 7 % K2O (vodorozpustný) a 25 až 40 % MgO (3 % vodorozpustný), Maglit 100 plus navíc 1 % dusíku a mikroprvky: Zn ,Mn, Fe, Cu, S.

Jedná se o hnojiva s pomalejším nevodorozpustným hořčíkem (nevyplavuje se) a proto jsou vhodná pro aplikaci na středních a lehkých půdách s malou kationtovou výměnnou kapacitou!!!

Hnojiva a pesticidy
Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz

Akční cena na černé vápno !!!

Mimořádná akční nabídka na Schwarzkalk.

Pokles ceny o 100 Kč na tuně!!

Jemně mletý dolomitický vápenec s 1 % amidického dusíku s inhibitorem nitrifikace (didin)

Desinfekční účinky na pastviny a pole proti klostridiím, drátovcům a háďátkům.

Vedlejší odpuzující účinek proti černé zvěři!!!

Hnojiva a pesticidy
Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz

Nové složení hnojiva KALKSUL 20 % S!!!

Nové složení hnojiva KALKSUL – síranu vápenatého s hořčíkem.

Tento produkt má nejvyšší koncentraci síry ze všech  podobných hnojiv na trhu a méně práší díky ošetření povrchu granulí.

Zvýšil se obsah síry na 20 %, o něco se snížil obsah CaO na 25 % a zůstalo 3 % MgO.

Aktuálně je ideální doba na aplikaci do řepky!!!!!

Hnojiva a pesticidy
Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz

Nejvýhodnější hnojiva s fosforem – Masokostní moučka na hnojení a DOLOMIT PLUS

Hnojiva s fosforem

Porovnání fyziologické kyselosti hnojiv se sírou

hnojiva se sírou kyselost

Nové hnojivo EPSO PROFITOP

V letošním roce uvádíme na trh nové listové hnojivo  EPSO PROFITOP.

Obsahuje 12 % MgO, 14 % S, a zajímavou kombinaci mikroprvků 5 % Mn, 2 % Zn, 1 % Cu.

Hnojivo bude dodáváno v 25 kg pytlích. Doporučená dávka je 2,5 – 5 kg na ha. Podobně jako EPSO BORTOP má okyselující účinek na postřikovou jíchu.

Hnojiva a pesticidy
Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz

Masokostní moučka na hnojení 7 – 15

Obnovili jsme  registraci organického hnojiva masokostní moučka 7 – 15.

Obsahuje 7% N, 15% P2O5, 24% CaO ,  50 % organických látek.

Hnojivo je vhodné i pro ekologické zemědělství, kde je povoleno velmi málo  hnojiv obsahujících fosfor.

Hnojivo bude dodáváno zatím volně ložené , připravujeme ale variantu v big bag..

 

 

 

 

Podzimní aplikace síry do řepky

Blíží se vhodné období pro aplikaci pomalu působící formy síry do řepky. Nadprůměrně teplé počasí prodlužuje vegetační dobu u řepky a řepka dále čerpá živiny.

Po vlhčím průběhu podzimu bývá v půdě nízká zásoba přístupné síry. Jedinou dostupnou a levnou formou síry je Kalksul !!!

Kalksul je přírodní  sádrovec. Přírodní sádrovec je 10x rozpustnější ve srovnání s uhličitanovými vápenci. A proto je i rychlejším zdrojem dostupného vápníku než jsou křídové vápence.

Obsah živin je 16 % S,  35 % CaO a  3 % MgO. Doporučené dávkování do řepky je 250 – 300 kg na ha.

Neobsahuje dusík a lze ho aplikovat i v období zákazu hnojení. Lze ho použít i v ekologickém zemědělství na hnojení travních porostů.

Hnojiva a pesticidy
Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz

Jak snížit pH postřikové jíchy ??? Použít EPSO BORTOP

Hnojivo EPSO BORTOP je určené především do plodin náročných na bór jako je řepka!!! Obsahuje: 12,6 % MgO, 10 % S a 4 % B!!! Obsažený bór je v kyselině borité a díky tomu dochází na rozdíl od klasických forem ethanolaminu ke snížení pH postřikové jíchy a lze ho velmi snadno kombinovat s pyretroidy. Při maximálním doporučeném dávkování  do řepky ozimé 5 kg na ha  je množství naaplikovaného bóru 200 gramů! Balení 25 kg PE pytel, paleta má 1000 kg nebo lze rozdělit. Cena za 1 kg začíná od 28,00 Kč což je v současnosti nejlepší cena bóru na trhu!!! Pro plodiny méně náročné na bór jako jsou obiloviny nebo brambory je vhodnější hnojivo EPSO MICROTOP.

Hnojiva a pesticidy
Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz

Pálené vápno kusové (granulované)

Blíží se setí řepek a poté dalších ozimých plodin. V případě, že máme nízké pH a nestíháme vyvápnit před setím nabízíme jedinečnou nejreaktivnější formu vápnění a to je pálené kusové (granulované) vápno. Vápno lze aplikovat odstředivým rozmetadlem, ale je nutné ho mělce zapravit. Pokud je půda vlhká anebo přijdou po aplikaci srážky, dochází k velmi rychlému rozpuštění a reakci v půdě cca do 14 dnů. Takto rychlou reakci nemá žádný křídový vápenec či podobné produkty. Kusové vápno má 2x vyšší bazický ekvivalent než křídový vápenec a tak stačí poloviční dávka oproti vápenci. Tento produkt nelze dlouhodobě skladovat a je třeba ho objednávat včas předem.

Hnojiva a pesticidy
Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz