Černé vápno s desinfekčním účinkem

Černé vápno má vedlejší desinfekční a nematocidní účinky.

V poslední době se na polích začínají více objevovat parazitická háďátka Pratylenchus neglectus a Pratylenchus crenatus.

Příznaky napadení v pšenici se podobají velmi nízkým hodnotám pH a tak je nutné nejdříve vyloučit  problém ve výživě.

Pokud je háďátko prokázáno, velmi dobře na něj funguje právě černé vápno.

Kromě úpravy pH dodáme v aplikaci ještě dusík v amidické formě a síru.

Hnojiva a pesticidy
Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz

hadatko 3

Nové hnojivo s bórem B170 + Mo

Pro letošní sezónu přinášíme novinku na trhu s listovými hnojivy – nejkoncentrovanější hnojivo na bázi účinné látky ethanolaminu =  B 170 + Mo.

Hnojivo obsahuje 170 gramů bóru a 7 gramů molybdenu.

Navíc přidaný molybden redukuje nitráty v pletivech a podporuje funkci hlízkových bakterií na kyselejších půdách.

Hnojivo lze použít v řepce , v jetelovinách, v luskovinách.

V řepce od  4 – 5 listu dávkování 0,35 až 0,5 litru na ha.

Cena  od 120 Kč za litr.

Hnojiva a pesticidy
Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz

 

Alternativní, kvalitní proteinové krmivo

Slunečnicový šrot loupaný NON GMO

  • je krmivo s vysokým obsahem proteinů
  • zvyšuje pestrost zdrojů N látek v krmné dávce
  • je to dobře stravitelné a chutné krmivo
  • příznivě ovlivňuje užitkovost a % tuku v mléce
  • vyrábí se celoročně v kvalitě Hi Pro
  • obsah vlákniny 19 %
  • dodávka je přímo z olejáren v množství cca 25 t (kamion)

Slunečnicový šrot

Vzorek slunečnicového šrotu

Předjarní hnojení řepek novým hnojivem se sírou KALKSUL

Zimní počasí a sníh na polích nám zatím neumožňují  jakékoliv práce na polích. Jakmile sleze sníh a bude možné vjet na pole do řepky ozimé začíná ideální období pro aplikaci nového hnojiva KALKSUL – tedy granulovaného síranu vápenatého. Jelikož je to hnojivo bez dusíku je možné ho aplikovat ještě v období zákazu hnojení za předpokladu dodržení stanovených podmínek dle vyhlášky o hnojivech. Včasná aplikace v období se srážkami zajistí rozpuštění hnojiva a přístupnost vápníku a síry pro rostliny řepky v období na začátku butonizace! Nově je obsah síry v hnojivu KALKSUL 16 %. Doporučená dávka je 200 – 250 kg na ha. Příbalový leták najdete zde: ZNZ síran vápenatý

Kalksul_001

Kalksul_000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hnojiva a pesticidy
Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz

Nový druh dolomitického vápence Dolomit 40

Pro podzimní vápnění nabízíme nový druh vlhčeného směsného dolomitu DOLOMIT40 s vysokým obsahem hořčíku a vysokým podílem částic pod 0,3 mm (80 %).

Obsahuje 55 % CaCO3 a 40 % MgCO3.  Bazický ekvivalent je vysoký 53 % CaO !!! Aplikaci je vhodné provádět výložníkovými rozmetadly typu Bredal, Hufgard nebo rozmetadly na hnůj (Annaburger, Bergman atd.)

Hnojiva a pesticidy
Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz

PF 2022

Nejlevnější hnojivo se sírou KALKSUL

Aktuálně nejlevnějším hnojivem se sírou je hnojivo KALKSUL neboli síran vápenatý granulovaný.

Obsahuje 16 % S,  30,9 % CaO a 3 % MgO.

Dodáváme ho volně ložený nebo ve velkoobjemových vacích po 0,6  nebo 1 tuně.

Cena začíná od 3.990 Kč za tunu podle místa určení.

Hnojiva se sírou kyselost

Hnojiva a pesticidy
Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz

Dotace na vápnění v Polsku můžeme jen tiše závidět…

Správní rada Národního fondu ochrany životního prostředí a vodního hospodářství přijala prioritní program s názvem: „ Národní program regenerace půd vápněním “.

Cílem programu je podpořit regeneraci okyselených půd v důsledku antropogenních faktorů. Už od 1.srpna 2018 mohou v Polsku zemědělci podávat žádosti na Zemský fond ochrany životního prostředí a vodního hospodářství na podporu regeneračního vápnění půd na příslušných institucích. Program podpory pokrývá zemědělskou půdu, která je na základě výsledků chemické analýzy vzorků půdy provedených OSChR( něco jako UKZUZ) kyselá, tj. pH 5,5 a nižší. Tento program je obzvláště důležitý, protože se odhaduje, že 72%polské zemědělské půdy je okyseleno v různé míře (velmi kyselé 12%, kyselé 25%, mírně kyselé 35%). Velmi kyselé a kyselé půdy přitom tvoří 37% zemědělských půd. Rozhodnutí o výběru vápenatého hnojiva by mělo být provedeno zemědělcem na základě aktuálních výsledků zkoušek vzorků půdy a doporučení hnojení vydaných OSChR

Nový dolomitický vápenec 0-1

Pro podzimní sezónu nabízíme inovovaný drcený dolomitický vápenec .

Obsahuje 38% MgCO3 . Obsah částic pod 0,5 mm je 65%.

Svojí granulometrií je velmi vhodný na vápnění lehkých a středních půd, na louky . Aplikace se provádí výložníkovými rozmetadly  nebo rozmetadly na hnůj.

 

 

Zákaz aplikace nestabilizované močoviny

Minulý měsíc potichu prošlo parlamentem schválení zákazu aplikace neupravené močoviny do porostu. Pokud vše půjde bez připomínek, tak toto nařízení, které je součástí vyhlášky v zákon u o hnojivech vejde v platnost v podzimních měsících nebo nejpozději k 1.1.2022!!! Bohužel to probíhá v postcovidové době, kdy dochází k prudkému navyšování cen všeho včetně hnojiv. Údajně v  zájmu ochrany životního prostředí ale hlavně v zájmu evropských producentů dusíkatých hnojiv bylo upřednostněno hnojivo LAV27, které má delší uhlíkatou stopu než močovina!!! Je třeba domyslet co může způsobit toto omezení- vyšší potřebu ledku (1,7 x méně dusíku než v močovině), větší nároky na logistiku a hlavně nedostatečné skladovací kapacity. To vše může způsobit nedostatek hnojiv v sezónních špičkách. Bude nám chybět hnojivo, které umožňovalo aplikaci vyšších dávek dusíku v příznivých srážkových obdobích a po rozpuštění se  dobře  pohybovalo v půdním profilu!!!

Zákaz se netýká roztoků močoviny a hnojiv typu DAM nebo SAM.