Řepka

Řepkové semeno

Řepka je v ČR pro pěstitele ekonomicky velmi významná plodina. Způsobu nákupu věnujeme mimořádnou celoroční pozornost. Informačním servisem pomáháme k snadnějšímu rozhodování při prodeji. Dodržováním uzavřených smluv a finanční spolehlivostí přinášíme jistotu do našich vztahů.

  • Poskytujeme informace o vývoji cen
  • Každý den je možno prostřednictvím burzovních cen prodávat řepku
  • Dohodnuté množství i cena jsou závazné pro dodavatele i odběratele
  • Realizace dodávek je přímo ze sklizně nebo v termínu, dle dohody
  • Dodáváme řepku jak na zpracování potravinářské, tak i  technické ( metylester)
  • Zásobujeme olejárny v tuzemsku i zahraničí
  • Jsme certifikováni v systému ISCC a GMP

 

Kvalita zboží

Jakostní podmínky jsou dohodnuty smluvně. Základní  parametry: vlhkost 8%, nečistoty max. 2%, příměsi max. 2%, olej min. 41 % . Pokud je třeba, upravuje se jakost zboží ve smluvních skladech.

 

Logistika

Semeno řepky vozíme kamiony  s našimi smluvními dopravci.