Služby

Mechanická aplikace vápenatých a organických hmot pro zemědělství a rekultivace

  • minimální prašnost a úlet
  • nepneumatická aplikace dle EU
  • široký výběr vápenatých hmot dle potřeby
  • jednoduchá a samoobslužná aplikace
  • vysoký denní výkon
  • přesnost dávkování – šířka záběru podle materiálu od 12 do 14 metrů
  • výborná pokryvnost

Další podrobnosti: viz leták vápnění

Vapneni

Vapneni h

Vapneni b

Hnojiva a pesticidy
Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz