Žito

Žito potravinářské i přes úbytek ploch pravidelně nakupujeme a jsme stálým dodavatelem žitných mlýnů v ČR a Rakousku.

Minimální množství 25 tun.

Žito: požadavky mlýnů

 

Jakostní zařazení

 

A

B

C

Vlhkost

max.14,0

max. 14,0

max.14,0

Objem.hmotnost

min. 730

min. 720

min. 710

Příměsi

max. 4,0

max. 4,0

max. 4,0

Nečistoty

max. 0,2

max. 0,2

max. 0,2

Číslo poklesu

min. 200

min..130

min. 90

max.130

Námel

max. 0,01

max. 0,01

max. 0,01

 

 

Díky významnému poklesu potřeby žita ze strany mlýnů došlo i velkému poklesu ploch a to nejen v tuzemsku. Přes  prokazatelně pozitivní účinky na lidský organismus se používání žitné mouky u velkých pekáren stále omezuje a zvyšuje se používání náhražek. Tímto je trochu obtížnější odbyt a v příznivých letech je velký tlak na cenu ze strany zpracovatelů. Právě proto preferujeme dlouhodobý vztah s mlýny v tuzemsku i v zahraničí abychom pěstiteli garantovali odbyt.

Díky laboratorním parametrům a významnému rozšíření hybridních odrůd je důležité dbát na včasnou sklizeň a to hlavně kvůli hodnotě čísla poklesu. Toto je velmi obtížné zvláště při srážkách v době sklizně. Přesto si myslíme, že zvláště v oblastech s vyšší nadmořskou výškou a i díky nižším nákladům a dobrým výnosům má žito v těchto oblastech nezastupitelné místo.