Žito

Žito potravinářské i přes úbytek ploch pravidelně nakupujeme a jsme stálým dodavatelem žitných mlýnů v ČR a Rakousku.

Žito : požadavky mlýnů

 

Jakostní zařazení

 

A

B

C

Vlhkost

max.14,0

max. 14,0

max.14,0

Objem.hmotnost

min. 730

min. 720

min. 710

Příměsi

max. 4,0

max. 4,0

max. 4,0

Nečistoty

max. 0,2

max. 0,2

max. 0,2

Číslo poklesu

min. 200

min..130

min. 90

max.130

Námel

max. 0,01

max. 0,01

max. 0,01

 

 

 

 

 

Díky významnému poklesu potřeby žita ze strany mlýnů

došlo i velkému poklesu ploch a to nejen v tuzemsku.

Přes  prokazatelně pozitivní účinky na lidský organismus

se používání žitné mouky u velkých pekáren stále omezuje

a zvyšuje se používání náhražek. Tímto je trochu obtížnější

odbyt a v příznivých letech je velký tlak na cenu ze strany

zpracovatelů. Právě proto preferujeme dlouhodobý vztah

s mlýny v tuzemsku i v zahraničí abychom pěstiteli garantovali

odbyt.

 

Díky laboratorním parametrům a významnému rozšíření

hybridních odrůd je důležité dbát na včasnou sklizeň

a to hlavně kvůli hodnotě čísla poklesu. Toto je velmi

obtížné zvláště při srážkách v době sklizně.

Přesto si myslíme, že zvláště v oblastech s vyšší nadmořskou

výškou a i díky nižším nákladům a dobrým výnosům má

žito v těchto oblastech nezastupitelné místo.