Speciální hnojiva

Alternativní zdroje síry

Díky letošnímu vyššímu úhrnu srážek nám opět letos chybí v podpovrchových vrstvách vápník (spolupříčina vzniku krusty na povrchu) síra a také hořčík !!!!!

V posledních letech se trochu schématicky opakují stále stejné způsoby hnojení sírou.

Vzhledem k nedostatečné obchodní podpoře se nehledají alternativy hnojiv se sírou, které by neměly vedlejší nežádoucí účinky na půdu!!!

Hnojiva na bázi síranu amonného (DASA, VARIO S, SAM, Amisan) v konečném důsledku výrazně okyselují půdu a následná kompenzace vápněním se nám projeví v ceně hnojiva až dodatečně.

Tato hnojiva nám navíc způsobí vyplavení vápníku a rozplavování (koagulace) půdních agregátů na středních a těžších půdách !!!

 

Níže najdete  přehled alternativních forem síry na bázi fyziologicky neutrálně působících sloučenin síranu hořečnatého (Kieserit) a síranu vápenatého.

Z přehledu je zřejmé, že nejlépe vycházejí fyziologicky neutrální hnojiva typu síran hořečnatý nebo síran vápenatý.

Jejich aplikace není omezena nitrátovou směrnicí ani termínem zákazu hnojení.

Použití konkrétního druhu vychází ze zásoby živin v půdě- v oblastech s deficitem hořčíku doporučuji Kieserit, v oblasti s nedostatkem vápníku a vyšší zásobou hořčíku doporučuji síran vápenatý.

Vápník obsažený v síranu vápenatém či hořčík v Kieseritu nemá vliv na změnu půdní reakce – je však zdrojem přístupného vápníku (či hořčíku) pro rostliny!!!!!

Zajímavou kombinací dusíku a síranu vápenatého je hnojivo LAS nebo Sulfan – tato hnojiva však mají i přes obsah vápníku pořád  kyselou fyziologickou reakci a také obsah síry je velmi nízký (kolem 5 %).

 

Síran hořečnatý –ESTA Kieserit obsahuje 25 % MgO a 20 % S.

Vzhledem k jeho rychlé rozpustnosti  ve vodě ho používáme jako druhé přihnojení hned po regeneračním hnojení dusíkem případně při jistotě dalších srážek na lehčích půdách i později před butonizací u řepek

Doporučovaná dávka na ha je od 150 do 200 kg u řepek !!!!

 

Síran vápenatý 15 % S, 3 % MgO a 31 % CaO.

Je velmi pomalu rozpustný ve vodě a tak ho používáme a aplikujeme už na podzim nebo začátkem roku v lednu ještě před regeneračním hnojení.

 Podobně jako Kieserit ho lze ale použít kdykoliv během roku na povrch půdy při předpokládaných srážkách.

Doporučená dávka na ha je od 150 do 250 kg na ha.

 Síran vápenatý je také velmi vhodným hnojivem na TTP, kde lze jeho používáním výrazně ovlivnit a zvýšit obsah dusíkatých látek v senážích.

 Obě hnojiva  budou letos opět k dispozici jako granulovaná hnojiva volně ložená nebo v velkoobjemových vacích.

Alternativní zdroje síry

 

 

 

Nabízená a dodávaná speciální hnojiva a pomocné látky:

Epso Top
Epso Microtop
Epso Combitop

Epso Bortop
Hortisul
Síra 90
ASL 11 – 63
Dukabor
Nanofyt
Stabiluren