Tradiční výživářský seminář

V pátek 10.11.2023 pořádáme ve spolupráci s firmou Kali Salz tradiční výživářský seminář.

Na programu jsou aktuální poznatky z výživy od německé firmy Kali Salz, novinky  v oblasti hnojiv a legislativy.

Seminář je bez vložného, občerstvení je zajištěno.

Místo konání je Sezimovo Ústí.

Zaregistrujte se včas  na emailové adrese  znz.minka@cbox.cz

Masokostní moučka na hnojení 7 – 15

Pro jaro 2024 připravujeme novou registraci organického hnojiva masokostní moučky 7 – 15.

Hnojivo je vhodné i pro ekologické zemědělství, kde je povoleno velmi málo  hnojiv obsahujících fosfor.

 

 

 

 

Podzimní aplikace síry do řepky

Blíží se vhodné období pro aplikaci pomalu působící formy síry do řepky.  Nadprůměrně teplé počasí prodlužuje vegetační dobu u řepky a  řepka dále čerpá živiny.

Po vlhčím průběhu podzimu bývá v půdě nízká zásoba přístupné síry. Jedinou dostupnou a levnou formou síry je Kalksul !!!

Kalksul je přírodní  sádrovec . Přírodní sádrovec je 10x rozpustnější ve srovnání s uhličitanovými vápenci. a proto je i rychlejším zdrojem dostupného vápníku než jsou křídové vápence.

Obsah živin je 16% S ,  35% CaO a  3% MgO. Doporučené dávkování do řepky je 250 – 300 kg na ha.

Neobsahuje dusík a lze ho aplikovat i v období zákazu hnojení. Lze ho použít i v ekologickém zemědělství na hnojení travních porostů.

Jak snížit pH postřikové jíchy ??? Použít EPSO BORTOP

Hnojivo EPSO BORTOP je určené především do plodin náročných na bór jako je řepka!!! Obsahuje: 12,6 % MgO, 10 % S a 4 % B!!! Obsažený bór je v kyselině borité a díky tomu dochází na rozdíl od klasických forem ethanolaminu ke snížení pH postřikové jíchy a lze ho velmi snadno kombinovat s pyretroidy. Při maximálním doporučeném dávkování  do řepky ozimé 5 kg na ha  je množství naaplikovaného bóru 200 gramů! Balení 25 kg PE pytel, paleta má 1000 kg nebo lze rozdělit. Cena za 1 kg začíná od 28,00 Kč což je v současnosti nejlepší cena bóru na trhu!!! Pro plodiny méně náročné na bór jako jsou obiloviny nebo brambory je vhodnější hnojivo EPSO MICROTOP.

Hnojiva a pesticidy
Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz

Pálené vápno kusové (granulované)

Blíží se setí řepek a poté dalších ozimých plodin. V případě, že máme nízké pH a nestíháme vyvápnit před setím nabízíme jedinečnou nejreaktivnější formu vápnění a to je pálené kusové (granulované) vápno. Vápno lze aplikovat odstředivým rozmetadlem, ale je nutné ho mělce zapravit. Pokud je půda vlhká anebo přijdou po aplikaci srážky, dochází k velmi rychlému rozpuštění a reakci v půdě cca do 14 dnů. Takto rychlou reakci nemá žádný křídový vápenec či podobné produkty. Kusové vápno má 2x vyšší bazický ekvivalent než křídový vápenec a tak stačí poloviční dávka oproti vápenci. Tento produkt nelze dlouhodobě skladovat a je třeba ho objednávat včas předem.

Hnojiva a pesticidy
Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz

Dolomitický vápenec s fosforem opět

Po kratší pauze bude dolomitický vápenec s fosforem opět k dispozici od konce září.

DOLOMIT40 opět k dispozici

Dolomitický vápenec DOLOMIT40 je  opět k dispozici. Aktuálně máme cca 2000 tun připraveno k odvozu a aplikaci.

Černé vápno s desinfekčním účinkem

Černé vápno má vedlejší desinfekční a nematocidní účinky.

V poslední době se na polích začínají více objevovat parazitická háďátka Pratylenchus neglectus a Pratylenchus crenatus.

Příznaky napadení v pšenici se podobají velmi nízkým hodnotám pH a tak je nutné nejdříve vyloučit  problém ve výživě.

Pokud je háďátko prokázáno, velmi dobře na něj funguje právě černé vápno.

Kromě úpravy pH dodáme v aplikaci ještě dusík v amidické formě a síru.

Hnojiva a pesticidy
Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz

hadatko 3

Nové hnojivo s bórem B170 + Mo

Pro letošní sezónu přinášíme novinku na trhu s listovými hnojivy – nejkoncentrovanější hnojivo na bázi účinné látky ethanolaminu =  B 170 + Mo.

Hnojivo obsahuje 170 gramů bóru a 7 gramů molybdenu.

Navíc přidaný molybden redukuje nitráty v pletivech a podporuje funkci hlízkových bakterií na kyselejších půdách.

Hnojivo lze použít v řepce , v jetelovinách, v luskovinách.

V řepce od  4 – 5 listu dávkování 0,35 až 0,5 litru na ha.

Cena  od 120 Kč za litr.

Hnojiva a pesticidy
Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz

 

Alternativní, kvalitní proteinové krmivo

Slunečnicový šrot loupaný NON GMO

  • je krmivo s vysokým obsahem proteinů
  • zvyšuje pestrost zdrojů N látek v krmné dávce
  • je to dobře stravitelné a chutné krmivo
  • příznivě ovlivňuje užitkovost a % tuku v mléce
  • vyrábí se celoročně v kvalitě Hi Pro
  • obsah vlákniny 19 %
  • dodávka je přímo z olejáren v množství cca 25 t (kamion)

Slunečnicový šrot

Vzorek slunečnicového šrotu