Rostlinné produkty

fertilizer1ZNZ Pelhřimov s.r.o. si díky serióznímu jednání s pěstiteli a dlouhodobému působení na agrárním trhu získává důvěru stále většího počtu zákazníků v celé České republice.
Firma nemá vlastní skladovací kapacity, ale pokud je potřebná jakostní úprava plodin, provádí ji u smluvních partnerů.
Prioritou je však zajišťovat prodej komodit přímo od pěstitele ke zpracovateli a tím dosáhnout co nejvýhodnější cenu.
Jsme uznávaným dodavatelem pro obchodní partnery nejen v ČR, ale i v Německu a Rakousku.

 

 

Nákup a prodej potravinářských komodit

  • Pšenice potravinářská je naší stálou obchodní komoditou. Dodáváme ji do řady mlýnů v tuzemsku i v zahraničí. Nakupujeme ve všech oblastech ČR a obchodujeme pšenici potravinářskou ve všech jakostních třídách.
  • Žito potravinářské i přes úbytek ploch pravidelně nakupujeme a jsme stálým dodavatelem žitných mlýnů v ČR a Rakousku.
  • Ječmen sladovnický je naší velmi významnou komoditou. Nakupujeme odrůdy pro výrobu českého piva i ostatní vhodné sladovnické odrůdy. Dodáváme do menších i velkých sladoven převážně na tuzemském trhu, ale jsme též dodavatelem do sladoven v Německu.
  • Oves potravinářský bezpluchý i oves setý prodáváme zpracovatelům v tuzemsku i v zahraničí.
  • Luskoviny obchodujeme rovněž, i když jejich pěstování se velmi omezilo.
  • Ostatní maloobjemové plodiny jako je mák, kmín, proso, pohanka či hořčice, jsme schopni odbytovat na základě přání zákazníka.

Nákup a prodej krmných komodit
Pšenice krmná, ječmen krmný, kukuřice, oves, žito krmné i triticale, to jsou všechno komodity, které obchodujeme ve velkém množství a dodáváme zpracovatelům v krmivářském průmyslu i na technické zpracování.
Zbožím zásobujeme naše odběratele v tuzemsku i v zahraničí.

Kvalita zboží
Společně s dodavatelem kontrolujeme kvalitu nabízeného zboží a jeho uskladnění. Tím se snažíme předcházet jakostním problémům při přejímce a také cenovým srážkám u zpracovatelů. Na přání pěstitele jsme schopni zajistit laboratorní rozbor komodity a na základě toho vybrat vhodného kupce na toto zboží.

Logistika
Naprostou většinu komodit vozíme kamiony a to s našimi smluvními dopravci, kde klademe důraz dobrou komunikaci mezi přepravcem a místem nakládky.

Minimální množství 25 tun.

Kontaktujte:
Milan Jirků
602690026
znz.jirku@cbox.cz