Výpis příspěvků dle autora: Vlastimil Minka

Vlhčený dolomitický vápenec se sírou

Nový vlhčený dolomitický vápenec s ideálním poměrem Ca/Mg.

Obsahuje síru ve formě pomalu rozpustného síranu vápenatého.

Ideální pro zásobní vápnění sírou pod řepky a pšenice.

2 tuny vápence dodají 48 kg síry.

Jemnost mletí: 100 % < 1 mm und 80 % < 0,3 mm
Měrná hmotnost (t/m3) feucht ca.:  1,30

 • 80 % CaCO3
 • 15 % MgCO3
 • > 2,4 % S ve formě sádrovce  (= 6 % SO4 resp. 5 % SO3)
 • 47 % CaO bazický ekvivalent

Hnojiva a pesticidy
Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz

 

Pozor na levné velmi hrubě mleté vápence

V poslední době se na trhu objevuje nabídka velmi levných ale velmi hrubě mletých vápenců. Tyto vápence jsou vhodné pouze pro dlouhodobé pomalé vápnění na velmi lehkých propustných půdách, případně na loukách s nízkou sorpcí. Naše firma nabízí  tzv. směsné vápence s podílem pod 0,09 mm min. 60 % a s většinovými podíly pod 0,3 mm!!! Pouze frakce pod 0,3 mm zajišťují rozpustnost vápence v horizonru do 4 až 6 let!!! Níže uvádíme příklad hrubého vápence D5 z Čertových schodů, který má podíly nejjemnějších částic pouze 6 až 8,8 % a jeho doba rozpustnosti je 6 až 10 let!!!

Řepka pod Melechovem

Řepka pod Melechovem

3.5.2020

Alternativní, kvalitní proteinové krmivo

Slunečnicový šrot loupaný NON GMO

 • je krmivo s vysokým obsahem proteinů
 • zvyšuje pestrost zdrojů N látek v krmné dávce
 • je to dobře stravitelné a chutné krmivo
 • příznivě ovlivňuje užitkovost a % tuku v mléce
 • vyrábí se celoročně v kvalitě Hi Pro
 • obsah vlákniny 19 %
 • dodávka je přímo z olejáren v množství cca 25 t (kamion)

Slunečnicový šrot

Vzorek slunečnicového šrotu

Přátelé,

Stejně jako v zemědělství se ani na chvilku naše práce nezastavila.Bez prodlení dodáváme proteinová krmiva, zajišťujeme výživu rostlin a prodej obilovin.Pravidelně děláme obhlídky porostů a doporučení ve výživě a ochraně rostlin. Provádíme rozbory obilovin a konzultujeme s Vámi aktuální i budoucí prodeje. Intenzivně analyzujeme získané informace především o kurzovních a cenových změnách na trhu a denně jsme Vám nápomocni při rozhodování o nákupech surovin a prodeji obilovin a olejnin. Těší nás, že dochází ke změně veřejného mínění a vztahu k celému zemědělskému sektoru. Věříme, že to přinese do budoucna více jistoty, nové příležitosti a větší vážnost zemědělství. Společně s Vámi si přejeme především dostatek vláhy, pevné zdraví a dobrou mysl.

Vše ostatní společně zvládneme.

Za ZNZ Pelhřimov s.r.o.

Ing. Josef Šmíd

Vápenec ve velkoobjemových vacích BIG BAG 1 tuna

Nově nabízíme dodávky vysokoprocentního směsného vápence ve velkoobjemových vacích pro menší odběratele na menší plochy!!! Obsah CaCO3 je min. 93 %, obsah MgCO3 do 4,6 %. Díky svému zrnitostnímu složení je tento vápenec vhodný zejména pro udržovací vápnění lehčích (ev. středních) propustných půd, luk a pastvin.

Pálené vápno kusové (granulované)

Jedinou formou vápníku s vysokou reaktivitou a extrémně rychlou reakcí je pálené vápno. Při jeho zapravení do půdy a reakci s půdní vlhkostí dochází k velmi rychlé reakci, která se projeví v půdě již do 2 – 3 týdnů!!! Kromě zvýšení obsahu přístupného vápníku pro rostliny se projeví i zlepšení podpovrchové struktury půdy a tím se zlepší infiltrace vody zejména při přívalových srážkách!!! V tomto období je ideální aplikovat pálené granulované kusové vápno při přípravě pod kukuřice. Optimální je zapravení do 10 cm. Doporučená dávka je při této hloubce zapravení  300 – 500 kg na ha (odpovídá cca 1 tuně vápence). Aktuálně nabízíme celé pálené vápno kusové-granulované, velikost částic 3 – 8 mm za cenu od:

3.100 Kč za tunu

ve velkoobjemových vacích po 1 tuně (cena je včetně dopravy kalkulované na Vysočinu). Obsah CaO je 96 % a to je 2 x více než v křídových vápencích!!!

Hnojiva a pesticidy
Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz

Vápnění luk a pastvin

Blíží se období prvních sečí a také první možnost úpravy pH.

Toto období je velmi vhodné k aplikacím vápenců, protože jsou louky a pastviny dobře sjízdné.

Nabízíme cenově velmi dostupné vápence i dolomity pro vlastní aplikaci i dodávku včetně aplikace.

Hnojiva a pesticidy
Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz

Síran vápenatý na zvýšení obsahu dusíkatých látek v senážích

Na lehčích propustných půdách jsou většinou po mírných zimách nižší obsahy přístupné síry. Právě použitím síranu vápenatého je možné dodání síry zajistit. Zajímavá může být aplikace do jetelotrav a travních porostů, kde kvůli zastoupení jetelů nelze použít vyšší dávku dusíku nebo kde je nízké pH a nebylo by vhodné používat síran amonný. Jednou z cest jak zvýšit obsah dusíkatých látek v senážích je aplikace síry v síranu vápenatém v dávce od 110 do 130 kg/ha. Ideálním obdobím na aplikaci je předjaří nebo před prvními sečemi do konce dubna ideálně před srážkami.

Cena je od  350 Kč na ha.Síran vápenatý

 

Dešťové srážky za rok 2019

Roční úhrn dešťovích srážek za rok 2019 na Vysočině a Čr o proti průměru z let 1980 – 2010.

Srážky 2019 Vysočina

Celkový úhrn deštových srážek za rok 2019 na Vysočině: 646 mm

Průměrný úhrn srážek v České republice: 634 mm

Průměrný úhrn srážek za období 1980 – 2010 v České republice: 673 mm