Úprava pH postřikové jíchy a tvrdosti vody.

Pokud řešíte úpravu pH, máme několik řešení a způsobů.

Volejte:

Hnojiva a pesticidy

Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz

Obsahy těžkých kovů ve vápencích jsou v normě

V rubrice Vápence najdete aktualizované obsahy těžkých kovů ve vlhčeném vápenci.

Jak působí vápenatá hnojiva

Na trhu se v poslední době vyrojilo velké množství nabídek na křídové vápence. Dodavatelé těchto hnojiv velmi často slibují zázračné účinky při nízkých dávkách těchto hnojiv. Porovnání rozpustnosti jednotlivých vápenatých hmot najdete v rubrice hnojiva a pesticidy-vápenatá a organická hnojiva:zde

Pálené vápno granulované

Blíží se doba zakládání porostů řepky ozimé.

Pokud nestačíme včas aplikovat klasické vápenaté hmoty je poslední možností jak dodat vápník přímo k rostlině pálené vápno granulované.

Jeho nespornou předností je velmi rychlý účinek řádově v týdnech po aplikaci (křídové vápence  se rozpouštějí  1 rok a déle, klasické vápence až 2 roky), samořejmě jsou nutné srážky po aplikaci.

Obsahuje přes 90 % CaO (pro srovnání klasické vápence jen do 50 %).

Ideální způsob je naaplikovat pálené vápno klasickým odstředivým rozmetadlem v dávce od 200 do 1000 kg před setím a zapravit kombinací do hloubky do 10 cm.

Aplikací páleného granulovaného vápna – zvýšíme obsah přístupného Ca, zlepšíme povrchovou strukturu půdy , zrychlíme infiltraci vody do půdy zejména po přívalových srážkách, desinfikujeme půdu zejména v případě výskytu nádorovitosti košťálovin (na rozdíl od klasických vápenců, které desinfekční účinek nemají), jednoduše lze aplikovat odstředivým rozmetadlem do 24 metrů.

Pro bližší informace volejte:

Hnojiva a pesticidy
Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz

Pálené vápno granulované

Vzork páleného vápna granulovaného

 

Nový granulovaný křídový vápenec KALKGRAN

Pro bližší informace volejte:

Hnojiva a pesticidy
Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz
Granulovaný křídový vápenec KALKGRANGranulovaný křídový vápenec KALKGRAN

 

Balení volně ložený nebo BIG BAG 600 kg

Složení:

>89% CaCO3

>2 MgCO3

50% bazického CaO +-1 % MgO

Granulace 3-6 mm !!!!!

Reaktivita >90

Přesnou kalkulaci Vám rádi sdělíme, orientační cena je od 2.600 Kč za tunu.

354606227_1_1000x700_kreda-granulowana-kalkgran-wapno-nawozowe-granulacja-2-5mm-grojecKalkgran 1

Aktuální přehled nepoužívanějších vápenatých hmot s parametry si rozklikněte zde:

Přehled vápenců obrázek

 

 

Úprava postřikové jíchy

Nově zařazujeme do nabídky kyselinu citrónovou pro úpravu postřikové jíchy.

PF 2019

PF 2019

Nový inhibitor nitrifikace

V roce 2016 vláda schválila novelu č. 235/2016 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu.

V této novele se významně rozšířila možnost využití právě inhibitorů nitrifikace.

Možnost aplikovat hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem v podzimním období pro následné jarní plodiny je nyní možná pouze spolu s inhibitorem nitrifikace!!!

Na trhu jsou 3 komerční přípravky.

Pro bližší informace volejte:

Hnojiva a pesticidy
Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz

Vlhčené dolomitické vápence

Jenom ve stručnosti k vysvětlení rozdílů ve vlhkostech mezi suchým dolomitickým vápencem z Velkých Hydčic a dolomitickým vápencem vlhčeným.

Norma u suchých materiálů pro pneumatické rozmetání uvádí rozmezí vlhkosti do 5%, přičemž Velké Hydčice uvádějí na etiketě 1 %

Norma u vlhčených vápenců uvádí rozmezí 5 – 10 %, přičemž optimum z hlediska aplikovatelnosti je 6 – 7 % (nad touto hodnotou se začíná vápenec mazat).

Jednoznačnou výhodou vlhčených vápenců je menší prašnost a menší úlet částic a za suchého počasí menší potřeba vody na rozpouštění v půdě!!!

V případě suchých materiálů se uvádí ztráty až 30 % bočním úletem podle síly větru viz. obrázek ve fotogalerii

 

 

 

Nový vlhčený velmi jemně mletý vápenec

Novinka roku 2018 nabídka vápenatých hmot je deponovaný vlhčený vápenec z papírenské výroby za velmi zajímavou cenu.

Jeho neutralizační hodnota je od 40 % CaO a podíl frakcí pod 0,5 mm je 99,5 %.

Lze ho aplikovat speciálními rozmetadly na vápenec nebo rozmetadly na hnůj s hradítkem.

Hnojiva a pesticidy
Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz