Síran vápenatý na zvýšení obsahu dusíkatých látek v senážích

Na některých farmách už máme síran vápenatý granulovaný naaplikován v řepkách.

Na lehčích propustných půdách jsou většinou po mírných zimách nižší obsahy přístupné síry.

Právě použitím síranu vápenatého je možné dodání síry zajistit.

Zajímavá může být aplikace do jetelotrav a travních porostů, kde kvůli zastoupení jetelů nelze použít vyšší dávku dusíku nebo kde je nízké pH a nebylo by vhodné používat síran amonný.

Jednou z cest jak zvýšit obsah dusíkatých látek v senážích je aplikace síry v síranu vápenatém v dávce od 110 do 130 kg/ha.

Ideálním obdobím na aplikaci je předjaří nebo před prvními sečemi do konce dubna ideálně před srážkami.

Cena je od  350 Kč na ha.Síran vápenatý

Hnojiva a pesticidy
Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz

Post Navigation