Síran vápenatý na zvýšení obsahu dusíkatých látek v senážích

Na lehčích propustných půdách jsou většinou po mírných zimách nižší obsahy přístupné síry. Právě použitím síranu vápenatého je možné dodání síry zajistit. Zajímavá může být aplikace do jetelotrav a travních porostů, kde kvůli zastoupení jetelů nelze použít vyšší dávku dusíku nebo kde je nízké pH a nebylo by vhodné používat síran amonný. Jednou z cest jak zvýšit obsah dusíkatých látek v senážích je aplikace síry v síranu vápenatém v dávce od 110 do 130 kg/ha. Ideálním obdobím na aplikaci je předjaří nebo před prvními sečemi do konce dubna ideálně před srážkami.

Cena je od  350 Kč na ha.Síran vápenatý

 

Post Navigation