Zákaz aplikace nestabilizované močoviny

Minulý měsíc potichu prošlo parlamentem schválení zákazu aplikace neupravené močoviny do porostu. Pokud vše půjde bez připomínek, tak toto nařízení, které je součástí vyhlášky v zákon u o hnojivech vejde v platnost v podzimních měsících nebo nejpozději k 1.1.2022!!! Bohužel to probíhá v postcovidové době, kdy dochází k prudkému navyšování cen všeho včetně hnojiv. Údajně v  zájmu ochrany životního prostředí ale hlavně v zájmu evropských producentů dusíkatých hnojiv bylo upřednostněno hnojivo LAV27, které má delší uhlíkatou stopu než močovina!!! Je třeba domyslet co může způsobit toto omezení- vyšší potřebu ledku (1,7 x méně dusíku než v močovině), větší nároky na logistiku a hlavně nedostatečné skladovací kapacity. To vše může způsobit nedostatek hnojiv v sezónních špičkách. Bude nám chybět hnojivo, které umožňovalo aplikaci vyšších dávek dusíku v příznivých srážkových obdobích a po rozpuštění se  dobře  pohybovalo v půdním profilu!!!

Zákaz se netýká roztoků močoviny a hnojiv typu DAM nebo SAM.

 

 

Post Navigation