Přání

pf

Nová registrace DOLOPHOS

Konečně se to podařilo – nová registrace hnojiva DOLOPHOS 6.
Nadále ho budeme prodávat pod stejným názvem ale registrace byla provedena kvůli zařazení jako DOLOMIT PLUS.
Číslo rozhodnutí o registraci je 4956

Více zde

Skladištní škůdci

Upozorňujeme všechny naše zákazníky na masivní nástup populace skladištních škůdců. V poslední době se množí případy dodávek, kde byl objeven skladištní škůdce a to nejenom lesák skladištní, ale i pilous černý. Ohniska těchto škůdců se nejčastěji nalézají v podlahových skladech. Díky tomu, že nabídka obilí je velká a sklady zpracovatelů plně, u většiny z nich není tato partie možná sklopit a zboží se vrací dodavateli. Cena dopravy na zahraničí je značná, kontrolujte prosím takto uskladněné obilí, ať se nemusí řešit tyto nepříjemné záležitosti. Na vyřešení problémů je několik způsobů / ošetření, provzdušňování, vyskladnění, čitění před expedicí, každý podle svých možností.

Ostatní rostlinné produkty
Milan Jirků
602 690 026
znz.jirku@cbox.cz

Vápnění na klíč

Nabízíme vápnění tzv. na klíč – tedy kompletní zpracování agrochemických vlastností půdy na základě AZP či vlastních rozborů, doporučení vhodného druhu vápence, zavezení materiálu a aplikace dle LPIS a GPS, vyhodnocení účinnosti vápnění po 2 až 4 letech.

Fotogalerie vápnění

Vápnění Bredal Hořepník

Vápenatá a organická hnojiva

Služby

Hnojiva a pesticidy
Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz

Síran vápenatý granulovaný

Ozimá řepka a mák jsou plodiny velice náročné na vápník a síru.

 Průměrná potřeba vápníku je okolo 40 kg/t semen, což při výnosu 4 t semen na hektar představuje odběr ve výši 160 kg Ca/ha !!!!!

Oproti okopaninám (brambory, cukrová řepa) je řepka 2-3 krát náročnější na vápník a ve srovnání s obilninami (např. pšenice, ječmen) až pětkrát.

Více zde

 

Granulované vápno proti půdnímu škraloupu

Vápník je živinou, která se velmi snadno vyplavuje z půdního profilu do podorničí.

Můžou za to jednak dešťové srážky, jednak odběr kořeny, ale také velmi často aplikace hnojiv s rychle rozložitelným dusíkem jako kejda a digestát.

Nejvíc chybí v horním profilu půd 2-3 cm. Velmi častým projevem obzvláště v letošním roce je tvorba krusty na povrchu půdy.

Jednou z mála možností jak rychle preventivně předejít vzniku půdního škraloupu je použití granulovaného vápna s vysokou reaktivitou aplikací na povrch půdy před setím, před vzejitím nebo do vzrostlého porostu řepky, pšenice nebo ječmene.

Granulované křídové vápence i přes udávanou vysokou reaktivitu mají pozvolnější rozpustnost a pro tyto účely jsou nevhodné!!!

Hnojiva a pesticidy
Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz

 

 

 

Kalkulačka ročních ztrát vápníku

kalkulačku ročních ztrát vápníku na orné půdě i TTP najdete zde, je to ale v němčině

 

 

Vliv vápnění na výnos řepky ozimé

Výsledky pokusů s vápněním řepky ozimé naleznete zde.

Nové druhy granulovaných vápenců

Úprava pH postřikové jíchy a tvrdosti vody.

Pokud řešíte úpravu pH, máme několik řešení a způsobů.

Volejte:

Hnojiva a pesticidy

Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz