Akční cena na černé vápno !!!

Mimořádná akční nabídka na Schwarzkalk.

Pokles ceny o 100 Kč na tuně!!

Jemně mletý dolomitický vápenec s 1% amidického dusíku s inhibitorem nitrifikace ( didin)

Desinfekční účinky na pastviny a pole proti klostridiím, drátovcům a háďátkům.

Vedlejší odpuzující účinek proti černé zvěři!!!!

Nové složení hnojiva KALKSUL 20% S!!!

Nové složení hnojiva KALKSUL -síranu vápenatého s hořčíkem.

Tento produkt má nejvyšší koncentraci síry ze všech  podobných hnojiv na trhu a méně práší díky ošetření povrchu granulí .

Zvýšil se obsah síry na 20%, o něco se snížil obsah CaO na 25% a zůstalo 3% MgO.

Aktuálně je ideální doba na aplikaci do řepky  !!!!!

Nejvýhodnější hnojiva s fosforem – Masokostní moučka na hnojení a DOLOMIT PLUS

Hnojiva s fosforem

Porovnání fyziologické kyselosti hnojiv se sírou

hnojiva se sírou kyselost

Nové hnojivo EPSO PROFITOP

V letošním roce uvádíme na trh nové listové hnojivo  EPSO PROFITOP.

Obsahuje 12% MgO , 14% S, a zajímavou kombinaci mikroprvků 5% Mn, 2% Zn, 1% Cu.

Hnojivo bude dodáváno v 25 kg pytlích. Doporučená dávka je 2,5 – 5 kg na ha. Podobně jako EPSO BORTOP má okyselující účinek na postřikovou jíchu.

Masokostní moučka na hnojení 7 – 15

Obnovili jsme  registraci organického hnojiva masokostní moučka 7 – 15.

Obsahuje 7% N, 15% P2O5, 24% CaO ,  50 % organických látek.

Hnojivo je vhodné i pro ekologické zemědělství, kde je povoleno velmi málo  hnojiv obsahujících fosfor.

Hnojivo bude dodáváno zatím volně ložené , připravujeme ale variantu v big bag..

 

 

 

 

Podzimní aplikace síry do řepky

Blíží se vhodné období pro aplikaci pomalu působící formy síry do řepky.  Nadprůměrně teplé počasí prodlužuje vegetační dobu u řepky a  řepka dále čerpá živiny.

Po vlhčím průběhu podzimu bývá v půdě nízká zásoba přístupné síry. Jedinou dostupnou a levnou formou síry je Kalksul !!!

Kalksul je přírodní  sádrovec . Přírodní sádrovec je 10x rozpustnější ve srovnání s uhličitanovými vápenci. a proto je i rychlejším zdrojem dostupného vápníku než jsou křídové vápence.

Obsah živin je 16% S ,  35% CaO a  3% MgO. Doporučené dávkování do řepky je 250 – 300 kg na ha.

Neobsahuje dusík a lze ho aplikovat i v období zákazu hnojení. Lze ho použít i v ekologickém zemědělství na hnojení travních porostů.

Jak snížit pH postřikové jíchy ??? Použít EPSO BORTOP

Hnojivo EPSO BORTOP je určené především do plodin náročných na bór jako je řepka!!! Obsahuje: 12,6 % MgO, 10 % S a 4 % B!!! Obsažený bór je v kyselině borité a díky tomu dochází na rozdíl od klasických forem ethanolaminu ke snížení pH postřikové jíchy a lze ho velmi snadno kombinovat s pyretroidy. Při maximálním doporučeném dávkování  do řepky ozimé 5 kg na ha  je množství naaplikovaného bóru 200 gramů! Balení 25 kg PE pytel, paleta má 1000 kg nebo lze rozdělit. Cena za 1 kg začíná od 28,00 Kč což je v současnosti nejlepší cena bóru na trhu!!! Pro plodiny méně náročné na bór jako jsou obiloviny nebo brambory je vhodnější hnojivo EPSO MICROTOP.

Hnojiva a pesticidy
Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz

Pálené vápno kusové (granulované)

Blíží se setí řepek a poté dalších ozimých plodin. V případě, že máme nízké pH a nestíháme vyvápnit před setím nabízíme jedinečnou nejreaktivnější formu vápnění a to je pálené kusové (granulované) vápno. Vápno lze aplikovat odstředivým rozmetadlem, ale je nutné ho mělce zapravit. Pokud je půda vlhká anebo přijdou po aplikaci srážky, dochází k velmi rychlému rozpuštění a reakci v půdě cca do 14 dnů. Takto rychlou reakci nemá žádný křídový vápenec či podobné produkty. Kusové vápno má 2x vyšší bazický ekvivalent než křídový vápenec a tak stačí poloviční dávka oproti vápenci. Tento produkt nelze dlouhodobě skladovat a je třeba ho objednávat včas předem.

Hnojiva a pesticidy
Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz

Černé vápno s desinfekčním účinkem

Černé vápno má vedlejší desinfekční a nematocidní účinky.

V poslední době se na polích začínají více objevovat parazitická háďátka Pratylenchus neglectus a Pratylenchus crenatus.

Příznaky napadení v pšenici se podobají velmi nízkým hodnotám pH a tak je nutné nejdříve vyloučit  problém ve výživě.

Pokud je háďátko prokázáno, velmi dobře na něj funguje právě černé vápno.

Kromě úpravy pH dodáme v aplikaci ještě dusík v amidické formě a síru.

Hnojiva a pesticidy
Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz

hadatko 3