Vápněte pod jařiny už na podzim!!!

Využijte možnosti pozdně podzimního vápnění půdy!!! Díky velkému objemu srážek od měsíce června se nám intenzivně proplavil vápník v půdním profilu. V současné době je třeba už přemýšlet o zakládání porostů jařin. Zvlášť krátko vegetační jarní plodiny jako je jarní ječmen a mák potřebují vzhledem k rychlému vývoji velmi rychle přístupné živiny a optimální pH. Jarní vápnění před setím není vzhledem k malé rozpustnosti vápenců a vzhledem k častým jarním přísuškům dostatečně účinné a funguje spíše jako vápnění k předplodině. Na podzim aplikované vápence se během následujících zimních měsíců budou pomalu rozpouštět v půdě a na jaře již bude část vápníku jako živina dostupná pro rostliny a zároveň už dojde i k částečné pufraci pH. Z hlediska zpracování doporučujeme mělčí zapravení diskama nebo radličkama. Při podzimních obnovách doporučuji používat směsné vápence z důvodu pozvolnější mineralizace a snížení ztrát živin.

Hnojiva a pesticidy
Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz

Post Navigation