Pálené vápno granulované

Blíží se doba zakládání porostů řepky ozimé.

Pokud nestačíme včas aplikovat klasické vápenaté hmoty je poslední možností jak dodat vápník přímo k rostlině pálené vápno granulované.

Jeho nespornou předností je velmi rychlý účinek řádově v týdnech po aplikaci (křídové vápence  se rozpouštějí  1 rok a déle, klasické vápence až 2 roky), samořejmě jsou nutné srážky po aplikaci.

Obsahuje přes 90 % CaO (pro srovnání klasické vápence jen do 50 %).

Ideální způsob je naaplikovat pálené vápno klasickým odstředivým rozmetadlem v dávce od 200 do 1000 kg před setím a zapravit kombinací do hloubky do 10 cm.

Aplikací páleného granulovaného vápna – zvýšíme obsah přístupného Ca, zlepšíme povrchovou strukturu půdy , zrychlíme infiltraci vody do půdy zejména po přívalových srážkách, desinfikujeme půdu zejména v případě výskytu nádorovitosti košťálovin (na rozdíl od klasických vápenců, které desinfekční účinek nemají), jednoduše lze aplikovat odstředivým rozmetadlem do 24 metrů.

Pro bližší informace volejte:

Hnojiva a pesticidy
Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz

Pálené vápno granulované

Vzork páleného vápna granulovaného

 

Post Navigation