Pálené vápno granulované

Blíží se doba zakládání porostů řepky ozimé .

Pokud nestačíme včas aplikovat klasické vápenaté hmoty je poslední možností jak dodat vápník přímo k rostlině  pálené vápno granulované.

Jeho nespornou předností je velmi rychlý účinek  řádově v týdnech po aplikaci ( křídové vápence  se rozpouštějí  1 rok a déle, klasické vápence až 2 roky ), samořejmě jsou nutné srážky po aplikaci.

Obsahuje přes 90 % CaO ( pro srovnání klasické vápence jen do 50%).

Ideální způsob je naaplikovat pálené vápno klasickým odstředivým rozmetadlem v dávce od 200 do 1000 kg před setím a zapravit kombinací do hloubky do 10 cm.

Aplikací páleného granulovaného vápna – zvýšíme obsah přístupného Ca, zlepšíme povrchovou strukturu půdy , zrychlíme infiltraci vody do půdy zejména po přívalových srážkách, desinfikujeme půdu zejména v případě výskytu nádorovitosti košťálovin ( na rozdíl od klasických vápenců , které desinfekční účinek nemají), jednoduše lze aplikovat odstředivým rozmetadlem do 24 metrů

Pálené vápno granulované

Vzork páleného vápna granulovaného

Post Navigation