Granulované vápence proti půdnímu škraloupu

Vápník je živinou , která se velmi snadno vyplavuje z půdního profilu do podorničí.

Můžou za to jednak dešťové srážky, jednak odběr kořeny ale také velmi často aplikace hnojiv s rychle rozložitelným dusíkem jako kejda a digestát.

Nejvíc chybí v horním profilu půd 2-3 cm. Velmi častým projevem  obzvláště v letošním roce je tvorba krusty na povrchu půdy.

Jednou z mála možností jak doplnit poměrně rychle vápník je použití granulovaných křídových vápenců s vysokou reaktivitou aplikací na povrch půdy do vzrostlého porostu řepky, pšenice nebo ječmene.

Pro tyto účely nabízíme více druhů granulovaných vápenců s rozdílnou reaktivitou a obsahem hořčíku.

 

 

 

Post Navigation