Granulovaný křídový vápenec se sírou

Vápník je živinou , která se velmi snadno vyplavuje z půdního profilu do podorničí.

Můžou za to jednak dešťové srážky, jednak odběr kořeny ale také velmi často aplikace hnojiv s rychle rozložitelným dusíkem jako kejda a digestát.

Nejvíc chybí v horním profilu půd do 5 – 8 cm.

Jednou z mála možností jak doplnit poměrně rychle vápník je použití granulovaných křídových vápenců s vysokou reaktivitou aplikací na povrch půdy do vzrostlého porostu řepky, pšenice nebo ječmene.

Pro tyto účely nabízíme nově dva druhy – klasický křídový granulovaný vápenec a granulovaný křídový vápenec se sírou.

 

 

 

Post Navigation