Granulované vápno proti půdnímu škraloupu

Vápník je živinou, která se velmi snadno vyplavuje z půdního profilu do podorničí.

Můžou za to jednak dešťové srážky, jednak odběr kořeny, ale také velmi často aplikace hnojiv s rychle rozložitelným dusíkem jako kejda a digestát.

Nejvíc chybí v horním profilu půd 2-3 cm. Velmi častým projevem obzvláště v letošním roce je tvorba krusty na povrchu půdy.

Jednou z mála možností jak rychle preventivně předejít vzniku půdního škraloupu je použití granulovaného vápna s vysokou reaktivitou aplikací na povrch půdy před setím, před vzejitím nebo do vzrostlého porostu řepky, pšenice nebo ječmene.

Granulované křídové vápence i přes udávanou vysokou reaktivitu mají pozvolnější rozpustnost a pro tyto účely jsou nevhodné!!!

Hnojiva a pesticidy
Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz

 

 

 

Post Navigation