DOLOPHOS 6

Další novinka v naší nabídce spadá do kategorie vápenatých hmot.

Je to vlhčený dolomitický vápenec smíchaný se spálenými čistírenskými kaly  .

Čistírenské kaly jsou spáleny při teplotě 1000 st. C a následně smíchány s dolomitickým vápencem.

Většina fosforu je ve vodorozpustné formě .

Aplikací 2 tun tohoto hnojiva dodáte 120 kg P2O5  !!!!!

Obsah fosforu je 6% – v dávce 2 tuny na ha naaplikujete tedy 120 kg P2O5!!!!

 

Pro bližší informace volejte.

Post Navigation