Výpis příspěvků dle autora: Vlastimil Minka

Granulované vápno proti půdnímu škraloupu

Vápník je živinou, která se velmi snadno vyplavuje z půdního profilu do podorničí.

Můžou za to jednak dešťové srážky, jednak odběr kořeny, ale také velmi často aplikace hnojiv s rychle rozložitelným dusíkem jako kejda a digestát.

Nejvíc chybí v horním profilu půd 2-3 cm. Velmi častým projevem obzvláště v letošním roce je tvorba krusty na povrchu půdy.

Jednou z mála možností jak rychle preventivně předejít vzniku půdního škraloupu je použití granulovaného vápna s vysokou reaktivitou aplikací na povrch půdy před setím, před vzejitím nebo do vzrostlého porostu řepky, pšenice nebo ječmene.

Granulované křídové vápence i přes udávanou vysokou reaktivitu mají pozvolnější rozpustnost a pro tyto účely jsou nevhodné!!!

Hnojiva a pesticidy
Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz

 

 

 

Kalkulačka ročních ztrát vápníku

kalkulačku ročních ztrát vápníku na orné půdě i TTP najdete zde, je to ale v němčině

 

 

Vliv vápnění na výnos řepky ozimé

Výsledky pokusů s vápněním řepky ozimé naleznete zde.

Nové druhy granulovaných vápenců

Úprava pH postřikové jíchy a tvrdosti vody.

Pokud řešíte úpravu pH, máme několik řešení a způsobů.

Volejte:

Hnojiva a pesticidy

Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz

Obsahy těžkých kovů ve vápencích jsou v normě

V rubrice Vápence najdete aktualizované obsahy těžkých kovů ve vlhčeném vápenci.

Jak působí vápenatá hnojiva

Na trhu se v poslední době vyrojilo velké množství nabídek na křídové vápence. Dodavatelé těchto hnojiv velmi často slibují zázračné účinky při nízkých dávkách těchto hnojiv. Porovnání rozpustnosti jednotlivých vápenatých hmot najdete v rubrice hnojiva a pesticidy-vápenatá a organická hnojiva:zde

Pálené vápno granulované

Blíží se doba zakládání porostů řepky ozimé.

Pokud nestačíme včas aplikovat klasické vápenaté hmoty je poslední možností jak dodat vápník přímo k rostlině pálené vápno granulované.

Jeho nespornou předností je velmi rychlý účinek řádově v týdnech po aplikaci (křídové vápence  se rozpouštějí  1 rok a déle, klasické vápence až 2 roky), samořejmě jsou nutné srážky po aplikaci.

Obsahuje přes 90 % CaO (pro srovnání klasické vápence jen do 50 %).

Ideální způsob je naaplikovat pálené vápno klasickým odstředivým rozmetadlem v dávce od 200 do 1000 kg před setím a zapravit kombinací do hloubky do 10 cm.

Aplikací páleného granulovaného vápna – zvýšíme obsah přístupného Ca, zlepšíme povrchovou strukturu půdy , zrychlíme infiltraci vody do půdy zejména po přívalových srážkách, desinfikujeme půdu zejména v případě výskytu nádorovitosti košťálovin (na rozdíl od klasických vápenců, které desinfekční účinek nemají), jednoduše lze aplikovat odstředivým rozmetadlem do 24 metrů.

Pro bližší informace volejte:

Hnojiva a pesticidy
Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz

Pálené vápno granulované

Vzork páleného vápna granulovaného

 

Nový granulovaný křídový vápenec KALKGRAN

Pro bližší informace volejte:

Hnojiva a pesticidy
Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz
Granulovaný křídový vápenec KALKGRANGranulovaný křídový vápenec KALKGRAN

 

Balení volně ložený nebo BIG BAG 600 kg

Složení:

>89% CaCO3

>2 MgCO3

50% bazického CaO +-1 % MgO

Granulace 3-6 mm !!!!!

Reaktivita >90

Přesnou kalkulaci Vám rádi sdělíme, orientační cena je od 2.600 Kč za tunu.

354606227_1_1000x700_kreda-granulowana-kalkgran-wapno-nawozowe-granulacja-2-5mm-grojecKalkgran 1

Aktuální přehled nepoužívanějších vápenatých hmot s parametry si rozklikněte zde:

Přehled vápenců obrázek

 

 

Úprava postřikové jíchy

Nově zařazujeme do nabídky kyselinu citrónovou pro úpravu postřikové jíchy.