Alternativní zdroje síry

Díky letošnímu vyššímu úhrnu srážek nám opět letos chybí v podpovrchových vrstvách vápník (spolupříčina vzniku krusty na povrchu) síra a také hořčík !!!!!

Hnojiva na bázi síranu amonného (DASA, VARIO S, SAM) v konečném důsledku výrazně okyselují půdu a následná kompenzace vápněním se nám projeví v ceně hnojiva až dodatečně.

Řešením může být použití fyziologicky neutrálních hnojiv na bázi síranu vápenatého nebo síranu hořečnatého

Síran hořečnatý –ESTA Kieserit granulovaný obsahuje 25 % MgO a 20 % S.

Síran vápenatý granulovaný obsahuje 15 % S, 3 % MgO a 31 % CaO

Pod záložkou Speciální hnojiva najdete přehled alternativních forem síry na bázi fyziologicky neutrálně působících sloučenin síranu hořečnatého (Kieserit) a síranu vápenatého.

Hnojiva a pesticidy
Ing. Vlastimil Minka
724 266 550
znz.minka@cbox.cz

Post Navigation